Teksty źródłowe - symulacje szkoleniowe

Gorąco prosimy klientów naszych wykładów i symulacji strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie poniższych materiałów przed wykładem Symulacje Szkoleniowe Dla Kierowników Projektów.

Kierowca pojazdu samochodowego

Maszyny i urządzenia energetyczne cz.III

Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Organizacja zarządzania w transporcie kolejowym

Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych

Termodynamika

Automatyka przemysłowa

Ryzyko w podejmowaniu decyzji

Wstęp do fizyki laserów

Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice

Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach

Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wypadki przy pracy i choroby

Układy energoelektroniczne. Obliczanie, modelowanie, projektowanie.

Elektronika łatwiejsza niż przypuszczaszUkłady scalone

English for communication

Fundamenty chemii ogólnej i nieorganicznej

Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich.

Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.I

System operacyjny IS IS II.Mikrokomoutery.

Elementy budownictwa dla inżynierów sanitarnych.

Programowanie w języku Pascal

Leksykon naukowo-techniczny z suplementem A-O

Leksykon montera elektryka

Metody komputerowej analizy stałoprądowej nieliniowych układów elektronicznych.

Metoda elementów skończonych w stateczności konstrukcji

Zarys technologii chemicznej.

Mikrokomputery klasy IBM PC

Wordperfect 5.1. Tabele,równania,grafika 75str.,20cm.

Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm

Mikroekonometria.Analizy,diagnozy, prognozy 182str,24cm

Projektowanie układów MOS w technice VLSI 159 str., 24 cm

Prawo budowlane 129 str., 23 cm

Technologia - Murarstwo i tynkarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.XII 543 str., 20 cm

Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm

MS Windows 3.1 PL 191 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Konstrukcje cięgnowe wyd 1 199s 24cm

Encyklopedia architektury 408 str., 24cm

Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie 2 - Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks inastępstwa 422 str., 20 cm

Instalacje sanitarne.Technologia wyd.8 Podręcznik dla ZSZ 597s 20cm

Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie wyd 2

Przewodnik po wszechświecie-astronomia 327 str,25 cm

Matematyka cz.IV Wyd.IX 431 str,24 cm

Norton Commander 5.0 w. polska i angielska 246 str, 24 cm

Java, biblioteka programisty + dyskietka 616 str, 24 cm

Chemia organiczna T.1 966 str, 24 cm

Elementy socjologii

Kompendium geografii dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 254 str, 24 cm

Łączność światłowodowa 220 str, 24 cm

Pzegląd rachunkowości - komentarze, przykłady, zadania, Cz. I rozwiązania zadań

Analiza systemów elektroenergetycznych 451 str, 24 cm

Praktyczny słownik ortograficzny współ esnego języka polskiego 969s 21cm

Turbo Pascal - programowanie 413 str, 24 cm

Mały słownik tematyczny polsko-angielskiwyd 1 292s 18cm

Gospodarka Polski w okresie transformacji.Zasady modelowania ekonometrycznego 233s 23cm

Encyklopedia kosmosu 400 str, 28 cm

Reengineering 445s 20cm

SQL.Podręcznik języka SQL 404s 24cm

HTML dynamiczny magia D-192 382 str, 24 cm

Nowa encyklopedia powszechna t.7,Pri-Sud 799s 29cm

17.01.2015. 00:04