Autorskie szkolenia HR

Napisałam i opracowałam kilka wymienionych na tej stronie tematów kursów menedżerskich. Wszystkie te kursy prowadzęrealizuję najczęściej|zdecydowanie najchętniej wykonuję} jako szkolenia wyjazdowe.

Poniżej znajdziesz zestawienie oferowanych zagadnień:
- Zintegrowane reguły zarządzania czasem sobą w czasie.
- Negocjacje handlowe dla grup zamkniętych.
- Nowoczesne narzędzia budowania zespołu rezerwowej kadry menedżerskiej
- Logistyka miedzywydziałowa w interdyscyplinarnej firmie.
- Wielowymiarowe metody w ocenach okresowych.
- Obsługa klienta w firmie istniejącej w warunkach szybkiej zmiany.
- Negocjacje agresywne i asertywne dla menedżerów kluczowych klientów
- Radzenie sobie ze stresem dla brygadzistów i mistrzów

02.10.2014. 14:18