Teksty źródłowe - gry menedżerskie

Bardzo prosimy uczestników naszych warsztatów i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej lektur w uzupełnieniu do treningu Autorskie Symulacje Menedżerskie.
Pragniemy dodać jednocześnie, że przedstawiona tu baza zawiera lektury wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Szkolenie Umiejętności Menedżerskich w Międzynarodowej Instytucji, Grzegorz Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Aldowska
 • Urządzenia oświetlenia.
 • Leksykon magazyniera
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Elektroniczne przyrządy kontrolno-pomiarowe w przemyśle ele.
 • Technika cieplna
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII
 • Pierwsza Pomoc
 • Walka z korozja trwa
 • Leksykon dla ekonomistów Informatyka
 • Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowanie
 • Elektrotermia - higiena pracy w polach wielkiej częstotliwości
 • Maszyny elektryczne małej mocy
 • Poradnik spawacza elektrycznego.
 • Telemonter BHP
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach
 • Fizyka półprzewodników
 • Spawalnictwo.Leksykon inżyniera . /protokół nr 7 - zamiany/
 • Chcę budować. Informator dla budujących indywidualnie
 • Encyklopedia obywatela
 • Mikrokomputery System operacyjny JSIS -II
 • Wspomaganie komputerem projektowanie obwodów mikrofalowych
 • Metodyka diagnozy i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego.
 • Handel Zagraniczny. Eksport Podmioty gospodarcze przepisy komentarze
 • Poradnik kierownika budowy t.II
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Pzegląd programu MSExcel wersja 3.0
 • Elektrotechnika teoretyczna. Pole elektromagnetyczne tom 2.
 • Tag - program na miarę Twoich potrzeb
 • Podstawowe kroje pism. CorelDRAW & Windows.
 • Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
 • Zarządzanie w małych dawkach 145 str., 20 cm
 • Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe Wyd I 207s,24cm
 • Elektryczność wokół nas Wyd II 223 str., 23 cm
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia 161 str., 20 cm
 • Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach 389 str., 24 cm
 • Kodeks drogowy Przepisy wykonawcze St.pr.15.04.94 347 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Encyklopedia popularna PWN Wyd.XXIV 1021 str., 30 cm
 • Atlas 95/96 456 str., 30 cm
 • Zarządzanie pamięcia w Windows 3.1 189 str., 24 cm
 • Instalacje sanitarne.Technologia wyd.8 Podręcznik dla ZSZ 597s 20cm
 • OS/2 Warp 3 - vademecum /dyskietka/ 259 str. 24 cm
 • Elektronika bez wielkich problemów - optoelektronika 104 str,24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda 415s 24cm
 • Naprawa i rozbudowa komputera dla opornych Wyd.II 311 str,24 cm
 • Zarys historii filozofii 218 str,20 cm
 • Chemia organiczna T.2 452 str, 24 cm
 • Fundamenty zarządzania finansami cz.3 308 str, 24 cm
 • Encyklopedia Polski 808 str 30 cm
 • Analiza matematyczna
 • Rachunkowość od podstaw 416 str, 20 cm
 • Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych 510 str, 24 cm
 • Kredyty,pożyczki i gwarancje bankowe wyd 1 627s 20cm
 • Pzegląd ekonomii 430 str, 24 cm
 • Przewodnik po Unii Europejskiej od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu 283s 20cm
 • Projektowanie organizacyjne
 • Fundamenty elektroniki t 2 391s 23cm
 • Inwestowanie w wartość. Klasyczna strategia inwestycyjna Benjamina Grahama. 190s 23cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.III 383 str, 20 cm
 • Podstawy programowania mikrokontrolera 8051. Dyskietka z assemblerem. D-197 298 str, 24 cm
 • Zarządzanie kadrami wyd.2 403s 23cm

  09.01.2017. 00:04