Narzędzia - gry szkoleniowe

Gry menedżerskie w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą wypracowane na poniższym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas treningów i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o przeczytanie wymienionych poniżej źródeł jako aneks do programu Symulacje Biznesowe.
Pragniemy dodać przy tym, że opublikowana baza zawiera pozyje wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji.
  • Szkolenie Postaw Proaktywnych w Międzynarodowej Firmie, Jan Nowakowski
  • Szkolenia Techniczne, Alicja Cernowska
  • Przewodnik galwanotechnika.
  • Mała encyklopedia rachunkowości
  • Organizacja przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
  • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
  • Psychologia w pracy z ludzmi
  • Zbiór zadań z teorii maszyn cieplnych
  • Miernictwo elektryczne dla technikum
  • Automatyka przemysłowa
  • Kontenery oraz urządzenia do ich przeładunku
  • Leksykon użytkownika informacji nauk techn.i ekonom. w dziejach elektroener.
  • Ustroje budowlane Układy nośne budynku
  • Stacje elektroenergetyczne
  • Akumulatory samochodowe i motocyklowe
  • Poradnik narzędziowca
  • Leksykon montera kabli telekomunikacyjnych
  • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
  • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedzach (dzwięk ,płyta,taśma)
  • Promieniowanie słoneczne jako żródło energii
  • Polskie prawo administracyjne cz. II
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
  • 25 numerycznych programów w języku Basic
  • Encyklopedia świat w przekroju 1986/1987
  • Niemetalowe elementy maszyn
  • Ogrzewanie energią słoneczną
  • Magnetofony i gramofony cyfrowe
  • Ekonomia
  • Word Perfect
  • Krótki kurs fizyki teoretycznej tom 1. Mechanika, elektodynamika
  • Podręczny słownik angielsko - polski
  • Quattro Pro wersja 3.0. 148str.,20cm.
  • Windows v. 3.1 w 10 minut. 151str.,21cm
  • Energetyka jądrowa a społeczeństwo 271 str., 20 cm
  • Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa wyd 2 417str,20cm
  • Atlas uzwojeń silników indukcyjnych Wyd. VIII 184 str., 29 cm
  • Fundamenty systemów operacyjnych Wyd.I 636 str., 24 cm
  • Budynki murowane - materiały i konstrukcje 358 str., 23 cm
  • Urządzenia radiowe Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 332 str., 24 cm
  • Gry decyzyjne – podstawy praktyczne
  • Historia - starożytność Wyd.VI Podr. dla szkół średnich klasy I LO technikum i liceum zawodowego 207 str 24 cm
  • Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 Wyd.XX 491 str., 23 cm
  • Skład komputerowy w minutę 280 str., 23 cm
  • Podstawy robotyki - Teoria i elementy manipulatorów i robotów Wyd.II 665 str., 24 cm
  • Ekonomia 1
  • Fundamenty skutecznego zarządzania Przewodnik dla praktyków
  • Word 6 dla Windows PL + EN kompletny opis wersji polskiej oraz angielskiej 889 str,24 cm
  • Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy 422 str,24 cm
  • Ekonomia - mikroekonomia Wyd.II 570 str, 24 cm
  • Termodynamika - repetytorium dla uczniówszkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie 106 str, 21 cm
  • Elementy socjologii
  • Oczyszczanie wody 614 str, 24 cm
  • Bazy danych dla zwykłych śmiertelników
  • Elementy ekonomii 533 str, 24 cm
  • Encyklopedia zdrowia t.I 1105 str+tablice,20 c
  • Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody 426 str, 24 cm
  • Obsługa komputera - krok po kroku 221 str, 24 cm
  • Prawo administracyjne 508 str, 24 cm
  • Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
  • Integracja Europejska.Rozwój rynków 389s 24cm
  • Kreatywne kierowanie.Organizacja i kierownik jutra.Rozwiązyawnie problemów kadrowych.Zachowania w organizacji 348s 23cm
  • Metaloznawstwo 510 str, 24 cm
  • UNIX - programowanie usług sieciowych 2 Komunikacja międzyprocesowa 653 str, 24 cm
  • Geodezja dla inżynierii środowiska 314s 24cm

    10.10.2016. 00:00