Materiały - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą zaprojektowane na poniższym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z poniższych książek jako aneks do programu Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy jednocześnie, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera lektury wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Rozwój Postaw Proaktywnych w Nowoczesnej Organizacji, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Karina Elwik
 • Podręcznik kierowcy zawodow. kat.B
 • Elementy informatyczne w transporcie
 • Pasowania i pomiary
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Koszty taryfy i wyniki finansowe kolei
 • Podręczne tablice matematyczne pięciocyf.
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Biologia w ochronie zdrowia i środowiska
 • Pzegląd konstrukcji maszyn
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Swoboda decyzji w organizacjach przemysłowych
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych w zarysie.
 • Fizyczne Pzegląd elektrotechniki
 • Paliwa,oleje,smary - leksykon
 • Fundamenty teorii gospodarowania
 • Teoria pola elektromagnetycznego
 • Szkolny Poradnik chemiczny
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.IV
 • Ślusarstwo w pytaniach i odpowiedziach.
 • Matematyka dla inżynierów t.I
 • Komputer w pytaniach i odpowiedziach
 • Ustroje budowlane
 • Encyklopedia języka C dla IBM PC t.I
 • Turbo Pascal 5.0 z przykładami konstrukcji oprogramowania podstawowego
 • Money,money,money.
 • Fizyka a świat realny
 • Kronika kobiet
 • ChiWriter 4.0. 177str.23cm.
 • MS-DOS 6.0 w praktyce. Dyskietka XIII-46str., 24cm
 • Patologia wiusów komputerowych 328str,23cm
 • Metody szczegółowych badań geografii fizcznej 284 str., 24 cm
 • Ami Pro 3.0 w.polska 224 str., 15 cm
 • Wideo-technika audiowizja komputerowa Wyd.I 119 str., 24 cm
 • MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm
 • Zbiór zadań z części maszyn Wyd.III 398 str., 20 cm
 • Symulacje na szkoleniach – fundamenty teoretyczne
 • Podręczna encyklopedia zdrowia 1086 str.24 cm
 • Wielki słownik rosyjsko-polski T.2 Wyd.IV 799 str., 24 cm
 • Szwecja Praktyczny przewodnik 233s 20cm
 • Techniki organizatorskie w rozwiązywaniuproblemów zarządzania 325s 24cm
 • Zarządzanie firmą Strategie struktury decyzje tożsamość 598s 23cm
 • Rachunkowość zarządcza
 • Kronika filmu 646 str,30 cm
 • Matematyka w ekonomii Modele i metody wyd 1 Elementarny rach. różniczkowy cz2
 • Word 6.0 po polsku 342 str, 20 cm
 • Chemia - przewodnik po pierwiastkach 259 str, 20 cm
 • Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szkół średnich i wyższych 267 str, 24 cm
 • Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania cz.I 907 str, 24 cm
 • Geografia gospodarcza Polski wyd 4.
 • Nieliniowe obwody elektryczne 265 str, 24 cm
 • Prawo handlowe - podręcznik dla studentów administracji 504 str, 24 cm
 • Rządy zbirów 1940-1990 388s 24cm
 • Algebra dla studentów 326 str, 24 cm
 • Hydrostatyczny napęd maszyn
 • Diagnostyka i optymalizacja komputerów PC. D-72 120 str, 24 cm
 • Organizacja i architektura systemu komputerowego.Projektowanie systemu a jego wydajność 760s 25cm
 • Rachunkowość zarządcza.Koncepcje i zastosowania 857s 23cm
 • Polimery konstrukcyjne.wyd 2 rozsze. 299s 23cm
 • Windows ME Biblia 957 str. 24 cm
 • Mechatronika

  14.09.2016. 00:03