Materiały - gry decyzyjne

Symulacje menedżerskie w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na następującym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy abiturientów naszych zajęć i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie przedstawionych tu opracowań po kursie Symulacje Szkoleniowe.
Nadmieniamy przy tym, iż poniższa baza zawiera tytuły wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Kształcenie Cech Przywódczych w Nowoczesnej Instytucji, Jan Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Aldowska
 • Poradnik galwanotechnika.
 • Przewodnik tokarza
 • Informatyka i zarząd przedsi.
 • Symulacje dla dorosłych – podstawy praktyczne
 • Rachunek wariacyjny część I
 • Termodynamika układów złożonych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Współczesne urządzenia radiolokacyjna
 • Silniki spalinowe małej i średniej mocy
 • Poradnik dla mechaników
 • Elektronizacja zeszyt 2
 • Technologia - Narzędzia pomiarowe i elementy aparatury konstrukcyjno-pomiarowej
 • Kwantowa Teoria magnetyczna
 • Zarządzanie gospodarka socjalistyczną
 • Sygnały cyfrowe. Przzetwarzanie i zastosowanie
 • Wielki słownik francusko-polski t. 2
 • Mikroprocesor w pytaniach i odpowiedziach
 • Metody wartościowanie pracy
 • Przewodnik inżyniera i technika budowlanego t.5.Konstrukcje,murowe,stalowe,aluminiowe,żelbetowe,sprężone,drewniane
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Pracownia fotograficzna
 • Radioamatorom o telewizorach tranzystorowych
 • Języki mikrokomputerów
 • Wielozadaniowy system operacyjny czasu rzeczywistego iRMX 88
 • Polityka transportowa EWG-RWPG-POLSKA
 • Owoce z mojego ogródka.
 • Word Perfect 5.1 Opis programu.
 • System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0
 • Poznaj swój komputer IBM PC
 • ChiWriter wersja 4.10. 240str.,23cm.
 • Nieliniowe elektroniczne układy analogowe. Wyd.I. Podręcznik akademicki. 429str.,23cm.
 • Organizacja i zarządzanie produkcją 149str,20cm
 • Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania Wyd I 326s,24cm
 • Windows wersja 3.1 WydI 134s,24cm
 • Technologia - Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 478 str., 20 cm
 • Zadania z mechaniki ogólnej cz.II Kinematyka Wyd.IV 183 str., 24 cm
 • Technologia silników spalinowych Wyd.V Podręcznik dla technikum 207 str., 24 cm
 • Symulacje transportowe – fundamenty praktyczne
 • Słownik pięciojęzyczny ekonomiczno-handlowy polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski 348s 20cm
 • CB i radiokomunikacja
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Wyd.V zewidencją VAT 395 str., 20 cm
 • Komputer w firmie 218 str., 24 cm
 • Encykolpedja powszechna t 18
 • Finanse publiczne 205 str,24 cm
 • Kompendium teorii o gospodarce 367 str,20 cm
 • Elementy budowy i działania komputerów 195 str,24 cm
 • Nic dwa razy 399 str,24 cm
 • Ekonomia - mikroekonomia Wyd II 570 str, 24 cm
 • Prawo finansowe Wyd.II 384 str, 21 cm
 • Analiza ekonomiczna projektu oczyszczalni ścieków komunalnych 100 str, 25 cm
 • Geografia świata i Polski
 • Księga przysłów 495 str, 24 cm
 • Pzegląd teorii obwodów T.3 Wyd.III 636 str, 24 cm
 • Pracownia elektryczna wyd 7 228s 24cm
 • Zasady pisowni polskiej i interpunkcji Słownik ortograficzny 368 str, 20 cm
 • Geografia Polski - środowisko przyrodnicze 593 str, 24 cm
 • Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków 450s 20cm
 • Wielka historia Polski t.4 1586-1696 272s 23cm
 • Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej Wyd.VII Podręcznik dla studentów farmacji 682 str,24 cm
 • Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych.wyd.2 zm. 257s 23cm
 • Finanse międzynarodowe 364 str, 21 cm
 • Excel 2003 PL - porgramowanie w VBA vademecum profesjonalisty + D-271 871 str, 24 cm

  12.12.2016. 00:01