Moje doświadczenia

Przez sześć lat funkcjonowałam w firmie doradztwa personalnego jako rekruter. Znalazłam w tym czasie setki fachowców. Od jakiegoś czasu działam i postanowiłam założyć własną działalność jako powiązany z firmą Training Projects wykładowca.

Zbudowałam sobie bogate kompendium składające się z wszechstronnych doświadczeń szkoleniowych w cyklach i programach rozwojowych w branżach logistycznych, medycznych oraz jednostek naukowo badawczych. Jako doradca od około sześciu lat tworzę z pasją licencjonowane szkolenia handlowe i negocjacyjne. Koncentruję się w równie dużym stopniu na obszarach optymalizowania wielowątkowych procesów i rozwoju świezozatrudnionych talentów w obszarze efektywności osobistej.

Pracuję w przeważającej części metodami praktycznymi: scenki, burze mózgów, autorskie case studies, jak również formy plenerowe. Wykłady dodatkowo uatrakcyjniam sesjami e-learning.

Sesje coachingowe wykonuję z dużą przyjemnością także w języku Goethego.

Kobietom wieku się nie wypomina ale trzeba na tej stronie powiedzieć że jestem od niemal sześciu lat abiturientką Uniwersytetu Jagiellońskiego wydział organizacja i ekonomika. Ukończyłam również studia doktoranckie o specjalności kierowanie firmą farmaceutyczną.

Wykłady regularnie organizuję jako współpracownik Training Projects.

Gdy mam wolny czas dla budowania endorfin uprawiam fitness i indoor cycling.

02.10.2014. 14:18