Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Serdecznie prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie poniższych opracowań jako aneks do programu Symulacje Szkoleniowe W Produkcji.
Przypominamy w tym miejscu, iż przedstawiona tu baza zawiera artykuły wykraczające poza wąską wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji.
 • Rozwój Umiejętności Menedżerskich w Międzynarodowej Organizacji, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Karina Dudeń
 • Poradnik inżyniera automatyka.
 • Komputery w gospodarce socjalistycznej
 • Pracownia elektryczna dla ZSE
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Urządzenia alfanumeryczne informacji wizualnej.
 • Budownictwo wodne czI
 • Instrukcja o znakach i sygnałach na drodze
 • Wprowadzenie do uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej
 • Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
 • Podręcznik spawalnictwa
 • Półprzewodnikowe układy logiczne TTL
 • Fizyka dla inżynierów - fizyka współczesna t.II
 • Urządzenia i układy automatycznej regulacji
 • Urządzenia elektryczne.Profilaktyka pożarowa
 • Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych
 • Narażenie zawodowe przy przeladunku materiałów pylistych.
 • Polacy na szlakach techniki
 • Metodyka pomiarów akustycznych.
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Elektroniczny aparat telefoniczny
 • Fotografowanie nie jest trudne
 • Metale w naszym domu
 • Czas energii
 • Wprowadzanie do programu Auto CAD obejmuje wersje 2 6 9
 • Elektrownie.
 • System operacyjny Unix TM
 • Archiwizery
 • Słownik języka polskiego.Suplement Wyd.I
 • Historia filozofi,tomIII. Filozofia XIX wieku i współczesna. Wyd.13.
 • System rynkowy. Pzegląd mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Fotoluminescencja roztworów 370 str., 24 cm
 • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach Wyd III 356 str., 23 cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Wideo-technika wszystko o wideo Wyd.I 319 str., 24 cm
 • Access baza danych dla Windows dyskietka 212 str., 23 cm
 • Multimedia u progu technologii XXI wieku 439 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • 500 pytań testowych z fizyki dla szkół średnich i kandydatów na studia Wyd.V 133 str., 20 cm
 • Leksykon biologiczny 794 str., 24 cm
 • Ogrodnictwo - wielka encyklopedia 648 str., 30 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • OS/2 Warp 3 - vademecum /dyskietka/ 259 str. 24 cm
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów ch lodzących siłowni cieplnych Wyd.2 225 str,20 cm
 • Wielki słownik polsko-angielski A-Ó
 • Marksizm i skok do królestwa wolności dzieje komunistycznej utopii 536 str,24 cm
 • Ideologie naszych czasów Wyd.II 172 str, 21 cm
 • Elektrotechnika z automatyką Podręcznik dla technikum 404 str, 24 cm
 • Atlas elektroencefalografii
 • Zaproszenie do socjologii 185 str,20 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy t.2
 • Polityka międzynarodowa po 1945 roku
 • Układy elektroniczne cz.3 Układy i systemy cyfrowe 272 str, 24 cm
 • Słownik polsko-szwedzki 737 str, 24 cm
 • Finanse publiczne 205 str, 24 cm
 • Historia prawa 412 str, 24 cm
 • Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
 • Popularna encyklopedia powszechna t.4 d-dżyzak 272s 23cm
 • Reengineering 445s 20cm
 • Turbo Pascal - ćwiczenia praktyczne 143 str. 24 cm
 • Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych 156 str, 24 cm
 • Maszyny kroczące

  18.11.2016. 00:01