Pomoc pieniężna na warsztaty HR

Kursanci z niektórych firm aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Program Edukacyjny” na dwudniowe Firmowe Szkolenia Z Pracy W Zespole pomoc dostały poniższe projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Asystentek w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Projekt Szkolenia wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • "wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem".
 • zaawansowana technologia recyklingu tworzyw sztucznych
 • sporządzenie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego
 • sporządzenie harmonogramu intensyfikacji importu dla innowacyjnych produktów i usług firmy Alter S.A.
 • opracowanie i wdrożenie modelu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • sporządzenie i uruchomienie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • opracowanie i uruchomienie wzorów użytkowych w spółce Drukarnia SERIX-BIS
 • opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w procedury ciągłego odlewania stali
 • sporządzenie wzorów użytkowych nowoczesnych opakowań PET oraz uruchomienie ich produkcji.
 • handlowymi
 • zbudowanie Source Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania na rynku New Connect
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa oraz wdrożenie nowoczesnych metodyki produkcji zabawek w TREFL S.A.
 • proces monitorowania i prognozowania dla rynku e-commerce
 • procesy B2B wspierajace punkty sprzedaży (POS) branży usługowej oraz dostawców sieci handlowych
 • stworzenie portalu rezerwacji miejsc noclegowych Relaxin
 • uruchomienie modernizacyjnego modelu elektronicznej wymiany zasobów typu B2B - eLink B2B
 • implementacja innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci optycznej PON
 • uruchomienie systemU INFORMATYCZNEGO B2B MEDYK SPOSOBEM ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOBRA PACJENTA.
 • implementacja aplikacji B2B w Biurze Rachunkowym ŻYGADŁO-BIS oraz u jego partnerów.
 • uruchomienie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
 • wypracowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
 • wypracowanie internetowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
 • wypracowanie internetowego serwisu pozwalającego na udostępnianie, wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc, usług i zasobów.

  24.05.2016. 00:07