Pomoc pieniężna na szkolenia menedżerskie

Kursanci z niektórych koncernów zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Podkarpacki Program Regionalny” na dwa Szkolenia Z Twórczności środki uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Asystentek w spółce Irchowicz
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • uruchomienie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako rozwiązania komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
 • nowoczesny aparat EKG
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i implementacja na innowacyjnej linii technologicznej.
 • sporządzenie planu dynamizacji importu dla innowacyjnych, nowoczesnych usług informatycznych
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • opracowanie i uruchomienie dwudziestopierwszowiecznej koncepcji specjalistycznych salonów sprzedaży drzwi i podłóg
 • opracowanie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na metodyki VoIP.
 • sporządzenie KONCEPCJI I wdrożenie DO PRODUKCJI procedury WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i procedury produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • platforma B2B automatyzująca wymianę informacji ze zintegrowanymi procesami informatycznymi partnerów Signum sp.z.o.o.
 • platforma technologiczna - modernizacyjne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów elektronicznych - Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • rozbudowa przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez opracowanie Centrum Serwisowego.
 • proces do umawiania wizyt medycznych pracujący jako usługa mobilna.
 • metodyka wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo - Rozwojowego optymalizacji metodyki żywienia
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • uruchomienie harmonogramu ekspansji importu w firmie Nautiner Yachts sp. z o.o.
 • implementacja harmonogramu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie P.W. Foliarex Sp. z o.o.
 • wdrożenie do produkcji nowoczesnego stopnia sprężającego
 • stworzenie nowoczesnego systemy projektowania i drukowania TAG-ów Near Field Communication – NFC
 • stworzenie interaktywnej platformy dystrybucji oraz wymiany materiałów video
 • zbudowanie cyfrowego serwisu edukacyjnego służącego do wspomagania nauki pamięciowej
 • stworzenie zdalnego serwisu monitorowania należności

  02.11.2016. 00:04