Informacja – weryfikacja – Szkoła Dla Trenerów

W tym miejscu publikujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Wykładowców Sprzedaży:
Obowiązkiem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie zorganizowanie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.
SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TE TEMATY SZKOLENIA:
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiortwem
 • Systemy wynagradzania i premiowania
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Kluczowe fragmenty z programu „szkoła dla coachów ” na podstawie certyfikacji Training Projects
 • Techniki sprzedaży
  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:
 • TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
 • FUNDACJA WSPIERANIA WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ "ZMIANY"
 • FUNDACJA TEATRU LUDOWEGO W KRAKOWIE
 • FUNDUSZ LOKALNY "RAMŻA"
 • STOWARZYSZENIE SZKOŁA "BARKI" IM. H. CH. KOFOEDA - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE STARA MIŁOSNA
 • FUNDACJA ANDRZEJA AUMILLERA "OSTOJA"
 • STOWARZYSZENIE SPORT-MED
 • FUNDACJA "POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ"
 • SOSNOWCU - KAZIMIERZU"
 • DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
 • FUNDACJA "SZCZECIŃSKA"
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • FUNDACJA "AZYL"
 • STOWARZYSZENIE "POMÓŻ SOBIE POMAGAJĄC INNYM"

  14.05.2015. 00:09