Biblioteczka - symulacje szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą bazowały na poniższym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas treningów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie przedstawionych tu materiałów po kursie Symulacje .
Przypominamy przy tym, iż niniejsza baza zawiera tytuły wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły wymyślanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Rozwój Zachowań Przywódczych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Karina Elwik
 • Tablice naturalnych wartości funkcji trygonometrycznych
 • Mały słownik chemii praktycznej
 • Uszczelnienia czołowe
 • Symulacje strategiczne – podstawy praktyczne
 • Zasady automatyki
 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych
 • Pzegląd Elektrotechniki cz.I
 • Automatyka przemysłowa
 • Statystyka
 • Moralność pracy
 • Konstrukcje spawane.
 • Budowa i obliczenie rdzeni transformatorów energetycznych
 • Wzrost a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezp.
 • Światło i barwa
 • Fundamenty organizacji remontów
 • Mikroprocesor w pytaniach i odpowiedziach
 • Węzły i połączenia konstrukcyjne.Projektowanie met.nosn.
 • Samodzielne i samorządne przedsiębiorstwo
 • Transport ręczny
 • Operator żurawia
 • Górniczy stan w wierzeniach i obrzędach,humorze i pieśnach
 • Kasety magnetofonowe i magnetowidowe
 • Grafika mikrokomputerowa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs
 • Elektrotechnika w maluchu.
 • Gospodarka gruntami budowlanymi. Przepisy i objaśnienia
 • Wykłady z fizyki laserów
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.
 • Wideofilmowanie.Wyd.I 231str.,26cm
 • Arytmetyka gospodarcza 276str,20cm
 • Analiza cz.I Elementy Wyd.V 368 str., 24 cm
 • Roboty przemysłowe Projektowanie układów mechanicznych Wyd.I 292 str., 23 cm
 • Technologia - tokarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.I 535 str., 20 cm
 • Społeczna psychologia kliniczna 574 str., 24 cm
 • Word Perfect 6 dla DOS 320 str., 24 cm
 • Gry finansowe – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Czytam rysunek elektryczny Wyd.III 121 str., 23 cm
 • Fizyka t 2 Wyd.8 660s 24cm
 • Techniki organizatorskie w rozwiązywaniuproblemów zarządzania 325s 24cm
 • Przewodnik po sieci INTERNET 305 str., 20 cm
 • Prawo obrotu nieruchomościami 464 str,23 cm
 • Informatyka bez tajemnic czII- użytkowanie mikrokomputerów Wyd.IV 244 str, 24 cm
 • Aby osiągnąć cel 190 str, 20 cm
 • Venture capital - Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw 233 str, 24 cm
 • Rysunek techniczny budowlany 112 str,30 cm
 • Jak i gdzie ubezpieczać majątek firmy
 • Geografia państw świata tł.z j. ang. 511s 28cm
 • Wprowadzenie do mikroekonomii 334 str, 24 cm
 • Kodeks handlowy - komentarz t2 wyd2
 • Office 2000 + CD D-201 768 str, 24 cm
 • Wodociągi 431 str, 20 cm
 • Słownik psychologii 343 str, 20 cm
 • AutoCad 2000 wersja polska i angielska Kurs pierwszego stopnia D-40 645s 24cm
 • Prawo działalności gospodarczej -komentarz 945 str, 21 cm
 • BHP w praktyce 787s 23cm
 • Higiena pracy t.1 559s 23cm
 • Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych 491 str, 24 cm
 • Delphi 5.0 - programowanie 571 str, 24 cm
 • Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne wyd.1 212s 24cm

  27.08.2015. 00:13